whatman Reeve Angel滤纸Grade 802号滤纸5802-6698

产品名称:whatman Reeve Angel滤纸Grade 802号滤纸

产品型号:5802-6698

产品报价:18

产品特点:whatman Reeve Angel滤纸Grade 802号滤纸,主要面向机械工程、照明工业、化工处理和电站行业要求,属于非惊喜化学分析的一种滤纸,因此这类滤纸一般不推荐用在只要、环境等分析,但是常用于啤酒样品的快速过滤。

5802-6698whatman Reeve Angel滤纸Grade 802号滤纸的详细资料:

whatman Reeve Angel滤纸Grade 802号滤纸

Reeve Angel滤纸主要面向机械工程、照明工业、化工处理和电站行业要求,属于非惊喜化学分析的一种滤纸,因此这类滤纸一般不推荐用在只要、环境等分析,但是常用于啤酒样品的快速过滤。

whatman Reeve Angel滤纸Grade 802号滤纸技术参数

型号名称

产品描述

颗粒截留度(um)

负载能力

厚度/um

基本重量g/m2

标准定性纤维素滤纸

200

慢速,细颗粒物

1-5um

低至中等

190

100

211

中速,中等至较细颗粒

9-14um

低至中等

150

68

226

皱纹纸,灰色表面,方便辨别

20-25um

高至中等

280

87

230

皱纹纸,粗颗粒,高负载量

25-30um

400

123

湿强型纤维素滤纸

201

湿强型,光滑表面

7-14um

中等

150

75

202

湿强型,褶皱表面,更快速,高负载

15-19um

290

82

低灰级纤维素滤纸

 

 

 

 

 

305

快速,定量分析

20-25um

中等

210

95

307

中速,中等至较细颗粒,定量分析

5-10um

中等

200

103

309

慢速,细颗粒,定量分析

1-5um

中等

180

100

预折叠纤维素滤纸(V)

800

慢速,细颗粒物

1-5um

190

100

801

湿强型,光滑表面

9-14um

中等

150

68

802

湿强型,皱纹纸

5-30um

中等

260

73

830

快速和高负载,皱纹纸

25-30um

400

123

玻璃纤维滤纸

401

较细颗粒物,快速

1.6um

260

57

403

细颗粒物,中速

1.2um

中等

240

53

订购指南:

尺寸(mm)

200号

211号

226号

230号

201号

202号

305号

307号

47

 

 

 

 

 

 

5305-090

 

90

5200-090

 

 

5230-090

5201-090

5202-090

5305-110

5307-110

110

5200-110

 

 

5230-110

5201-110

5202-110

5305-125

5307-125

125

5200-125

 

 

5230-125

5201-125

5202-125

5305-150

5307-150

150

 

 

 

5230-150

5201-150

5202-150

 

 

185

5200-185

 

 

5230-185

5201-185

5202-185

 

 

190

 

 

5226-190

 

 

 

 

 

200

 

 

5226-200

5230-200

 

5202-200

 

 

240

 

 

 

5230-240

5201-240

5202-240

 

 

250

 

 

 

5230-250

 

5202-250

 

 

320

 

 

 

5230-330

5201-320

5202-320

 

 

330

 

 

5226-330

 

5201-330

5202-330

 

 

400

 

 

 

5230-400

 

5202-400

 

 

500

 

 

 

5230-500

 

 

 

 

140*190

 

 

 

 

5201-911

 

 

 

580*580

 

5211-930

 

 

5201-930

 

 

 

580*580

 

 

 

 

5201-935*

 

 

 

470*580

 

 

 

 

5201-940

 

 

 

8*8英寸

 

 

5226-848**

 

 

 

 

 

 

309号

801号

802号

830号

401号(玻纤)

403号(玻纤)

 

 

90

 

 

 

 

 

5403-047

 

 

110

5309-110

 

 

 

5401-090

5403-090

 

 

125

5309-125

 

5802-125

5830-125

5401-110

 

 

 

150

5309-150

 

5802-150

 

5401-125

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

185

 

 

5802-185

 

 

 

 

 

240

 

5801-240

5802-240

 

 

 

 

 

240

 

 

5802-6698**

 

 

 

 

 

320

 

5801-320

5802-320

 

 

 

 

 

385

 

 

5802-385