Ubiquitin (human) (rec.) (Europium-Cryptate) 泛素(人)(rec.)(穴状化合物) 品牌:South Bay CAS No.:


品牌:South Bay
CAS No.:
储存条件:-80°C
纯度:>98% (LCMS)
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

SBB-TR0014-C020

20 µg 9,910.00


* 干冰运输、大包装及大批量的产品需酌情添加运输费用


* 零售价、促销产品折扣、运输费用、库存情况、产品及包装规格可能因各种原因有所变动,恕不另行通知,确切详情请联系上海金畔生物科技有限公司客服。

产品描述相关资料下载相关产品浏览记录 请联系客服