n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside (ultrapure) n-Octyl-beta-D-thioglucopyranoside (高纯度) 品牌:Adipogen CAS No.:85618-21-9


品牌:Adipogen
CAS No.:85618-21-9
储存条件:-20°C
纯度:>99% (HPLC) | [alpha-Isomer <0.01% (HPLC)] | [n-Octanthiol <0.001% (HPLC)]
产品编号

(生产商编号)

等级 规格 运输包装 零售价(RMB) 库存情况 参考值

AG-CC1-0005-G001

1 g 500.00


* 干冰运输、大包装及大批量的产品需酌情添加运输费用


* 零售价、促销产品折扣、运输费用、库存情况、产品及包装规格可能因各种原因有所变动,恕不另行通知,确切详情请联系上海金畔生物科技有限公司客服。

产品描述相关资料下载相关产品浏览记录 请联系客服

发表评论